Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Qualified Interim Project Professionals BV
Cloud en Infra ontwerpen, inrichten en onderhouden

Cloud en Infra

Steeds meer IT toepassingen leiden tot een complexer applicatielandschap. Het aantal applicaties neemt toe of worden vervangen en business en IT moeten sneller schakelen.

Geautomatiseerde informatisering ten behoeve van het optimaal inzetten van het verhogen van de effectiviteit en productiviteit staat centraal. De basis wordt gelegd met een gedegen informatiearchitectuur, de ontwikkeling van informatiesystemen en de technische infrastructuur. Applicatieontwikkeling en –beheer krijgt steeds meer aandacht en moet steeds professioneler worden ingevuld waardoor een hoge mate verandering kan worden geabsorbeerd en gerealiseerd. Dat moet hand in hand gaan met stabiele diensten.

Organisaties bevinden zich in verschillende volwassenheidsfasen. Het is naar ons idee belangrijk dat de ingehuurde deskundigheid de organisatie naar de volgende fase tilt. Argas is voor professionals en managers binnen de discipline Applicatieontwikkeling en -Beheer dé gesprekspartner om tijdelijke opdrachten succesvol in te vullen.