Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Qualified Interim Project Professionals BV
Analytics analyse verbinden aan intelligence

Achtergrond

Big data, de inrichting en kwaliteit ervan, de informatie die eruit gegenereerd wordt en de vertaalslag die business analisten en informatieanalisten maken, is een speerpunt vandaag de dag.

Steeds meer organisaties willen concreet handen en voeten geven aan het goed inrichten van een Datawarehouse, de koppeling en het toegankelijk maken van databases, het ontwikkelen van software en de inzet van Business Intelligence. We zien dat organisaties steeds sneller en zorgvuldiger willen inspelen op veranderende (markt)omstandigheden wat business- en informatieanalyse opportuun maakt.

Organisaties bevinden zich in verschillende volwassenheidsfasen. Het is naar ons idee belangrijk dat de ingehuurde deskundigheid de organisatie naar de volgende fase tilt. QIPP is voor professionals en managers binnen de discipline Analytics dé gesprekspartner om tijdelijke opdrachten en vaste vacatures succesvol in te vullen.