Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Qualified Interim Project Professionals BV
Testing en DevOps testen, ontwikkelen, beheren

Testing en DevOps

Het belang van het testen van applicaties en systemen neemt zienderogen toe. Organisaties vertrouwen steeds meer op IT maar op voorwaarde dat IT ook doet wat het moet doen.

Testen is om drie redenen belangrijk. Ten eerste kwaliteitsborging. Software testen is fouten vinden en kwaliteit meten. Ontwikkeling is een creatief proces waar fouten in kunnen sluipen met vervelende consequenties. Daarom wil je die fouten eruit halen. Ten tweede is acceptatie van de software via draagvlak van gebruikers. De beste manier voor draagvlak is te testen en daar gebruikers bij te betrekken. Ten derde de stuurinformatie. Testen levert feitelijke en betrouwbare stuurinformatie voor de projectbesturing en IT governance.

Organisaties bevinden zich in verschillende volwassenheidsfasen. Het is naar ons idee belangrijk dat de ingehuurde deskundigheid de organisatie naar de volgende fase tilt. QIPP is voor professionals en managers binnen de discipline Testen dé gesprekspartner om tijdelijke opdrachten succesvol in te vullen.