Het ‘Jaar van de Pandemie’, 2020, is er een om snel te vergeten. Op naar het volgende jaar. Wat brengt 2021 ons op het gebied van informatie- en communicatietechnologie? Enkele interessante trends.

Het is onmogelijk om een outlook te geven van het komende jaar, of zelfs de komende vijf jaar, zonder de ontwikkelingen in 2020 mee te nemen. We werden niet alleen verrast door het virus, maar ook door de gevolgen ervan voor onze manier van werken en leven. Met verregaande consequenties voor de ontwikkelingen in ICT. Dit zal nog jaren resoneren. Thuiswerken is heel gewoon, online bestellingen gaan door het dak. Zomaar twee trends die de ontwikkelingen in ons vakgebied gaan bepalen in de komende tijd. Hier zijn er nog vier.

Agile wordt de norm

Alle trends beginnen ooit bescheiden en komen ooit op de top van de Gartner Hype Cycle. Daarna moeten zulke trends hun waarde bewijzen. Agile werken in software development is daarop geen uitzondering, maar deze projectmatige aanpak heeft inmiddels aardig wat aanhangers verworven. De schattingen lopen uiteen, maar het heeft er alle schijn van dat een meerderheid van de softwareontwikkelaars inmiddels via een Agile werkwijze opereert.

Internet of Behaviors

Internet of things apparatuur verzamelt al enkele jaren een enorme stroom aan gegevens. Tot nu toe wordt maar een klein deel van deze data gebruikt voor verdere analyse. De meeste IoT-apparaten en -sensoren zijn vooral bedoeld voor directe respons. Een slimme rookmelder die zich laat horen, een smartwatch die per dag bijhoudt hoeveel de gebruiker beweegt. Maar de achterliggende data die worden verzameld kunnen leiden tot interessante inzichten die kunnen helpen bij het sturen van gedrag.

Echt interessant wordt het natuurlijk als data van verschillende bronnen gecombineerd kunnen worden: IoT-sensoren, sociale media, commerciële (klant)gegevens, gezichtsherkenning. Daarbij is het belangrijk dat de geconsolideerde data continu (near) real-time worden geanalyseerd. Algemeen wordt verwacht dat het Internet of Behavior in 2021 een grote vlucht gaat nemen en tot nieuwe toepassingen van data analytics gaat leiden. En tot de nodige controverses zal leiden. Het grote publiek is wantrouwend geworden ten opzichte van het verzamelen van data door grote bedrijven. Internet of Behavior zal duidelijke voordelen voor de consument moeten opleveren willen toepassingen kans van slagen hebben.

Cloud overal

De cloud wordt in 2021 belangrijker dan ooit. De fysieke locatie van de werkplek wordt steeds minder belangrijk, dus er is meer dan ooit behoefte aan de cloud om iedereen ‘connected’ te houden. Hoe ziet die cloud er dan uit? De distributed cloud lijkt de beste papieren te hebben, een public cloud die zich op de best mogelijke fysieke locatie bevindt. De cloud provider zorgt voor alles, maar de cloud is daar waar hij op dat moment nodig is. Dat betekent minder latentie maar ook minder gedoe met privacyregels: een publieke dienst, maar geografisch in de juiste locatie. De voordelen van een private cloud, voor de prijs van een publieke cloud. Een absolute winner in 2021.

Cybersecurity mesh

De term lijkt midden vorig jaar plotseling op te duiken in de media en een trackback leert dat deze afkomstig blijkt te zijn van Gartner. Er wordt hier en daar wat lacherig over gedaan, omdat Gartner maar heel summier uitlegt wat ermee bedoeld wordt. Volgens het onderzoeksbureau gaat het om een ‘gedistribueerde benadering van een schaalbare, flexibele en betrouwbare aanpak van cybersecurity’, met wat nadere uitleg over dat meer en meer bedrijfsmiddelen en mensen zich buiten het beveiligingscordon van een organisatie begeven – als gevolg van Corona werken immers meer mensen thuis, een trend die naar alle waarschijnlijk voorlopig nog wel even doorzet. Wie even doordenkt ziet al gauw dat hier best wat inzit.

Hoe dan ook is bedrijfsinformatie meer verspreid dan ooit. Niet alleen op de computer van de medewerker thuis, ook hebben partners meer en meer toegang tot bedrijfskritische data. Gartner pleit voor een mesh-model waarbij wordt bepaald welke persoon toegang heeft tot welke data, met welke mogelijkheden met welk device en op welke locatie. Het is geen toeval dat er raakvlakken zijn met het ‘Zero Trust model’ (buzzword van concurrent Forrester) dat om te beginnen zegt dat niks en niemand vertrouwd wordt, om vervolgens te kijken welke toegang je aan wie verleent. Het idee hierachter is dat hackers zichzelf toegang verschaffen en vervolgens zijn ze ‘binnen’. Dus misschien is het niet zo’n goed idee om wie ‘binnen’ is automatisch toegang te verlenen tot data. Cybersecurity mesh borduurt hierop voort.