Specialismen

De QA & DevOps Cycle

DevOps is een uitbreiding van de agile benadering van softwareontwikkeling en maakt het mogelijk om softwareontwikkeling en -tests gelijktijdig uit te voeren door continue samenwerking tussen alle belanghebbenden.

Specialismen DevOps Cycle

DevOps

Ondernemingen zijn vandaag getuige van een snelle acceptatie van DevOps om de time-to-market te versnellen en beter in te spelen op en te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van klanten. DevOps is ontstaan uit de noodzaak van bedrijven om sneller op marktveranderingen te reageren om concurrentievoordeel en snelle bedrijfsgroei te behalen.

Testers en ontwikkelaars

In de DevOps-aanpak spelen testers en ontwikkelaars even belangrijke rollen. De grenzen van taakverantwoordelijkheden tussen een ontwikkelaar en tester vervagen in DevOps. QA verbindt ontwikkeling en operaties met elkaar en stelt hen in staat om samen te werken om software en applicaties up & running te hebben. Iedereen in de organisatie neemt verantwoordelijkheid voor kwaliteit en stabiliteit, en daarmee voor het zakelijk succes.

Een ontwikkelaar denkt meer als een tester en controleert voortdurend zijn eigen code op mogelijke fouten. Omgekeerd repareert een tester, wiens verantwoordelijkheid het is om de applicatie / software te testen met behulp van verschillende soorten testtools en -methodologieën, ook de code. In een dergelijk scenario hebben organisaties zonder een sterke en duidelijke QA- en teststrategie om “continu te testen” in DevOps problemen met het behalen van hun doelen voor een snellere levering.

Software Development

In alle talen thuis

Software Testing en QA

Testautomatisering en kwaliteitscontrole op het hele proces