Software Testing en
Quality Assurance

Testautomatisering en kwaliteitscontrole op het hele proces

Software Testing en Quality Assurance

Agile Testing

Argas kent een sterke specialisatie in Agile testen. Dit houdt in dat onze testers op verschillende Agile gerelateerde vlakken gecertificeerd zijn en hierdoor in staat zijn binnen een team meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dit vertaalt zich dan ook in testaanpakken die doelgericht, flexibel en snel zijn en waarbij je team en medewerkers op één staan waardoor we deze aanpak optimaal binnen een organisatie kunnen plaatsen.

Testautomatisering

In veel gevallen moeten tests herhaaldelijk worden uitgevoerd. Om tijd te besparen en de kans op menselijke fouten te minimaliseren kan er testautomatisering toegepast worden. Dit kan voor zowel desktop applicaties als voor mobile en apps verschillende voordelen opleveren. Testautomatisering kan jou en je team veel voordelen brengen. Als het goed geïmplementeerd en toegepast wordt, verkort het je time-to-market, is er meer zekerheid bij verandering, is er een hogere dekkingsgraad en is er continue inzicht in de performance en de kwaliteit.

BI Testen

Business Intelligence kan enorm veel kennis en inzicht geven in je processen en activiteiten, maar alleen als gegarandeerd kan worden dat deze data correct en betrouwbaar is. Je kunt immers alleen de juiste beslissingen nemen gebaseerd op correcte informatie. Hierbij is het belangrijk dat je data tijdens dit proces van goede kwaliteit zijn. Argas beschikt over een hoogwaardig netwerk BI test specialisten die bij kunnen dragen aan het bewaken van de datakwaliteit en het leveren van de juiste en betrouwbare informatie.

Performance Testing

Tegenwoordig moet elke website en applicatie optimaal presteren om klanten van dienst te zijn. Performance is cruciaal en van levensbelang voor organisaties. Argas beschikt over testprofessionals die het klappen van de zweep kennen waarbij een applicatie veilig naar productie kan en ook tijdens productie blijft gemonitord. Professionals van Argas dragen zorg voor de performance van applicaties en geven inzicht hoe een applicatie zich gedraagt wanneer grote aantallen gebruikers de applicatie gebruiken. Zij weten precies hoe deze load- en stress testen uitgevoerd moeten worden en voeren deze testen dan ook zo goed mogelijk uit. In plaats van een grote load los te laten op de applicatie kijken de professionals kritisch naar de gehele infrastructuur, risico’s (technische en niet-technische) en op basis hiervan stellen zij de test op. Om mogelijke bottlenecks inzichtelijk te maken wordt de gehele infrastructuur en programmatuur eveneens gemonitord. Dit betekent dat als de applicatie trager wordt er ingezoomd kan worden waar dit precies door komt.

Quality Assurance

Quality Assurance is het vakgebied dat zich bezig houdt met het beheersen en verbeteren van processen. Alle processen gezamenlijk leiden tot het juiste eindproduct of de juiste dienst, zoals deze is afgesproken met de afnemer. Om Quality Assurance te kunnen begrijpen, is het nodig een organisatie te zien als een verzameling samenhangende en samenwerkende processen, die allemaal in dienst staan van die afnemer(s). Alle processen – lees: de werkzaamheden die medewerkers uitvoeren –  zijn afhankelijk van elkaar en leiden alleen via goede samenwerking tot één gemeenschappelijk eindproduct of dienst. Binnen een DevOps aanpak krijgt QA steeds meer belang.

Embedded Testing

Testing / kalibratie van alle software en hardware die vallen onder:

  • Technical Automation (Embedded, C , C++, Python, Matlab, laTeX, microcontrollers, PCB’s en semiconductoren)
  • Industrial Automation (O.a.: PLC / SCADA (Software Engineers), EPLAN (Hardware Engineers) en DCS)
  • Mechanical Engineering (Specialisatie in werktuigbouwkunde of product development waarbij gebruik gemaakt wordt van specialistische computerprogramma’s (2D en 3D). O.a.: CAD, AutoCAD, PTC Creo, SolidWorks, Solid Edge, Inventor en CATIA)
  • Electrical Engineering (O.a.: Met een elektrotechnische achtergrond houd jij je bezig met het ontwerpen, installeren, beheren en verbeteren van elektrotechnische installaties)