Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Qualified Interim Project Professionals BV

Privacyverklaring

QIPP BV vindt het erg belangrijk om uw privacy te waarborgen en heeft databescherming hoog in het vaandel staan. Via deze pagina wil QIPP BV u informeren over hoe het omgaat met persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijke

QIPP BV B.V. (Entrada 100, 1114 AA Amsterdam) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de gegevens die via qipp.nu worden verzameld. QIPP BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking door QIPP BV is gemeld bij de Nederlandse toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Diensten

QIPP BV maakt het makkelijker en sneller voor professionals en opdrachtgevers om elkaar te vinden en opdrachten aan te nemen en te verstrekken. Om deze dienst te kunnen verlenen maakt QIPP BV gebruik van de daarvoor vereiste, noodzakelijke, gewenste en/of nuttige gegevens. QIPP BV zorgt ervoor dat deze gegevens digitaal voorhanden zijn voor professionals en opdrachtgevers en zorgt ervoor dat deze, indien gewenst, kunnen worden gedeeld.

Persoonsgegevens

Professionals bepalen zelf welke persoonsgegevens QIPP BV verwerkt, door deze toe te voegen en te beheren in hun registratie. QIPP BV voegt zelf geen gegevens toe, en verzamelt geen gegevens buiten de professional om. Per registratie is de opslag van de volgende categorieën gegevens mogelijk: Contactgegevens, personalia, bedrijfsgegevens, presentatiegegevens (bijv. CV, beschikbaarheid, uurtarief), digitale kluis (bijv. legitimatie, KVK-uittreksel, kopie diploma), voorwaarden en condities (bijv. overeenkomst belastingafdracht), business care (interesses en ondersteuningsbehoefte) en accountgegevens (e-mailvoorkeuren).

Doelen

QIPP BV verwerkt persoonsgegevens:

  • Om professionals te presenteren aan en vindbaar te maken voor opdrachtgevers;
  • Om professionals en opdrachtgevers te ondersteunen bij het voldoen aan de administratieve plichten die zij jegens elkaar hebben bij het uitvoeren van een overeenkomst;
  • Om professionals en opdrachtgevers te ondersteunen bij het gebruik van de diensten van QIPP BV;
  • Om professionals te informeren over ontwikkelingen in de dienstverlening van QIPP BV, om business care te bieden en om indien gewenst te informeren over marktontwikkelingen.

Toestemming

Door dit Privacy Statement te accepteren en door persoonsgegevens aan te leveren, verstrekt de professional ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door QIPP BV, zoals nader uiteengezet in dit Privacy Statement. Indien de professional toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wil intrekken, kan dat door zijn of haar registratie te verwijderen door een e-mail te sturen naar administratie@qipp.nu.

Indien de professional bijzondere persoonsgegevens aan de registratie toevoegt, zoals pasfoto en nationaliteit, geeft de professional uitdrukkelijke toestemming aan QIPP BV voor de verwerking hiervan.

Indien de professional zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven en jobalerts en deze berichten niet meer wilt ontvangen, kan deze zich hiervoor afmelden door in te loggen op diens registratie en dit in zijn omgeving af te melden. Ook kan de professional dit afmelden via een link wat in elke nieuwsbrief en jobalert vermeld staat.

Cookies

Ook wanneer een bezoeker van www.qipp.nu zich niet registreert, maar alleen de website van QIPP BV bezoekt, verzamelt QIPP BV informatie via cookies om de website te laten functioneren en het gebruik te laten analyseren. Nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven, slaat QIPP BV in een cookie op dat toestemming is gegeven voor het gebruik van social media, remarketing en targeting cookies.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

QIPP BV gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan QIPP BV. QIPP BV kan voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden. Deze derden krijgen de beschikking over persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Beveiliging

QIPP BV neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verzending van persoonsgegevens via https-websites van qipp.nu is beveiligd door codering met een digitaal certificaat, welke herkenbaar is aan het groene balkje en/of slotje in de adresbalk in de browser. QIPP BV slaat alle gegevens op beveiligde servers in Europa op. Alleen de medewerkers van QIPP BV die daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en persoonsgegevens.

Inzage en correctie

Wanneer de professional zijn of haar gegevens wil inzien of wijzigen, kan dit eenvoudig door in te loggen op diens account op www.qipp.nu of door een schriftelijk verzoek te doen aan QIPP BV door een e-mail te sturen aan administratie@qipp.nu. Om de identiteit van de professional te verifiëren moet een schriftelijk verzoek een kopie van diens identiteitsbewijs bevatten. We vragen de professional zijn of haar BSN nummer en foto onherkenbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een zwarte balk.

Bewaren en verwijderen

QIPP BV bewaart persoonsgegevens zo lang de registratie van de professional stand houdt. De professional kan zijn of haar registratie beëindigen en daarin opgeslagen persoonsgegevens laten verwijderen door een e-mail te sturen aan administratie@qipp.nu. QIPP BV verwijdert of anonimiseert persoonsgegevens in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de dag van registratie of de dag waarop de account voor het laatst op grond van de registratie actief is geweest, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke plicht.

Wijzigingen en aanpassingen

QIPP BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer u niet langer instemt met de wijze waarop QIPP BV persoonsgegevens verwerkt, kunt u niet langer gebruik maken van de dienstverlening en dient u uw registratie te verwijderen via www.qipp.nu of QIPP BV een daartoe strekkend verzoek te sturen via administratie@qipp.nu.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken, kunt u contact opnemen met QIPP BV via info@qipp.nu of schriftelijk via QIPP BV, Entrada 100, 1114 AA Amsterdam.

Contactgegevens Argas BV

Entrada 100   1114 AA  Amsterdam-Duivendrecht
Telefoon 085 – 13 08 290  –  info@argas.nl

085 - 13 08 290