Privacyverklaring

Argas BV vindt het erg belangrijk om uw privacy te waarborgen en heeft databescherming hoog in het vaandel staan. Via deze pagina wil Argas BV jou informeren over hoe het omgaat met je persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijke

Argas BV is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de gegevens die via argas.nl worden verzameld. Argas BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking door Argas BV is gemeld bij de Nederlandse toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Diensten

Argas BV maakt het makkelijker en sneller voor professionals en opdrachtgevers om elkaar te vinden en opdrachten aan te nemen en te verstrekken. Om deze dienst te kunnen verlenen maakt Argas BV gebruik van de daarvoor vereiste, noodzakelijke, gewenste en/of nuttige gegevens. Argas BV zorgt ervoor dat deze gegevens digitaal voorhanden zijn voor professionals en opdrachtgevers en zorgt ervoor dat deze, indien gewenst, kunnen worden gedeeld.

Persoonsgegevens

Professionals bepalen zelf welke persoonsgegevens Argas BV verwerkt, door deze toe te voegen en te beheren in hun registratie. Argas BV voegt zelf geen gegevens toe, en verzamelt geen gegevens buiten de professional om. Per registratie is de opslag van de volgende categorieën gegevens mogelijk: Contactgegevens, personalia, bedrijfsgegevens, presentatiegegevens (bijv. CV, beschikbaarheid, uurtarief), digitale kluis (bijv. legitimatie, KVK-uittreksel, kopie diploma), voorwaarden en condities (bijv. overeenkomst belastingafdracht), business care (interesses en ondersteuningsbehoefte) en accountgegevens (e-mailvoorkeuren).

Doelen

Argas BV verwerkt persoonsgegevens:

  • Om professionals te presenteren aan en vindbaar te maken voor opdrachtgevers;
  • Om professionals en opdrachtgevers te ondersteunen bij het voldoen aan de administratieve plichten die zij jegens elkaar hebben bij het uitvoeren van een overeenkomst;
  • Om professionals en opdrachtgevers te ondersteunen bij het gebruik van de diensten van Argas BV;
  • Om professionals te informeren over ontwikkelingen in de dienstverlening van Argas BV, om business care te bieden en om indien gewenst te informeren over marktontwikkelingen.

Toestemming

Door dit Privacy Statement te accepteren en door persoonsgegevens aan te leveren, verstrekt de professional ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Argas BV, zoals nader uiteengezet in dit Privacy Statement. Indien de professional toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wil intrekken, kan dat door zijn of haar registratie te verwijderen door een e-mail te sturen naar administratie@argas.nl

Indien de professional bijzondere persoonsgegevens aan de registratie toevoegt, zoals pasfoto en nationaliteit, geeft de professional uitdrukkelijke toestemming aan Argas BV voor de verwerking hiervan.

Indien de professional zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven en jobalerts en deze berichten niet meer wilt ontvangen, kan deze zich hiervoor afmelden door in te loggen op diens registratie en dit in zijn omgeving af te melden. Ook kan de professional dit afmelden via een link wat in elke nieuwsbrief en jobalert vermeld staat.

Cookies

Ook wanneer een bezoeker van www.argas.nl zich niet registreert, maar alleen de website van Argas BV bezoekt, verzamelt Argas BV informatie via cookies om de website te laten functioneren en het gebruik te laten analyseren. Nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven, slaat Argas BV in een cookie op dat toestemming is gegeven voor het gebruik van social media, remarketing en targeting cookies.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Argas BV gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan Argas BV. Argas BV kan voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden. Deze derden krijgen de beschikking over persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Beveiliging

Argas BV neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verzending van persoonsgegevens via https-websites van argas.nl is beveiligd door codering met een digitaal certificaat, welke herkenbaar is aan het groene balkje en/of slotje in de adresbalk in de browser. Argas BV slaat alle gegevens op beveiligde servers in Europa op. Alleen de medewerkers van Argas BV die daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en persoonsgegevens.

Inzage en correctie

Wanneer de professional zijn of haar gegevens wil inzien of wijzigen, kan dit eenvoudig door in te loggen op diens account op www.argas.nl of door een schriftelijk verzoek te doen aan Argas BV door een e-mail te sturen aan administratie@argas.nl. Om de identiteit van de professional te verifiëren moet een schriftelijk verzoek een kopie van diens identiteitsbewijs bevatten. We vragen de professional zijn of haar BSN nummer en foto onherkenbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een zwarte balk.

Bewaren en verwijderen

Argas BV bewaart persoonsgegevens zo lang de registratie van de professional stand houdt. De professional kan zijn of haar registratie beëindigen en daarin opgeslagen persoonsgegevens laten verwijderen door een e-mail te sturen aan administratie@argas.nl. Argas BV verwijdert of anonimiseert persoonsgegevens in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de dag van registratie of de dag waarop de account voor het laatst op grond van de registratie actief is geweest, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke plicht.

Wijzigingen en aanpassingen

Argas BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer u niet langer instemt met de wijze waarop Argas BV persoonsgegevens verwerkt, kunt u niet langer gebruik maken van de dienstverlening en dient u uw registratie te verwijderen via www.argas.nl of Argas BV een daartoe strekkend verzoek te sturen via administratie@argas.nl.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken, kun je contact opnemen met Argas BV via info@argas.nl.